Provozní řád

Desatero PESOPARKU

(provozní řád pro návštěvníky)
Vstupem do areálu každý návštěvník stvrzuje souhlas s provozním řádem PESOPARKu.
Tento provozní řád byl vytvořen za účelem nejen ochrany Vás a Vašich psů, ale i pro zajištění bezproblémového provozování PESOPARKu.

  1. Volné pobíhání psů v PESOPARKu je zakázáno, pokud provozovatel neurčí jinak.
  2. Psovod plně zodpovídá za svého psa. Škody způsobené psem nebo jím samým hradí psovod v adekvátní výši.
  3. Venčení psů v PESOPARKu je zakázáno.
  4. Psovod je zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků v areálu i v přilehlých oblastech.
  5. Vstup do PESOPARKu je povolen pouze zdravým a řádně naočkovaným psům.
  6. Provozovatel neručí za ztrátu či odcizení věcí návštěvníků PESOPARKu.
  7. Vstup do PESOPARKu je dobrovolný a na vlastní nebezpečí.
  8. Vstup háravým fenám je možný po dohodě s provozovatelem PESOPARKu.
  9. Účastníci výcviků mají povinnost dodržovat pokyny instruktorů.
  10. Za nezletilé návštěvníky PESOPARKu zodpovídá zákonný zástupce.

Důležitá telefonní čísla

Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie 156
Hasiči 150
Pet-medic +420 724 184 840
Provozovatel PESOPARKu +420 739 452 828

Děkujeme, že respektujete desatero PESOPARKu.