10.11. Historie BULL Sportů V ČR od roku 1998-2017

Více informací zde: https://www.facebook.com/events/864274457106937/